Školení řidičů

Jsme akreditované školicí středisko E – 03
(akreditace vydaná Krajským úřadem v Pardubicích)

ŘIDIČI REFERENTSKÝCH VOZIDEL

 • pro ty, kteří při výkonu své práce řídí motorové vozidlo do 3,5t
 • novinky, změny, zajímavosti, aktuální témata
 • zkušení lektoři, odborníci
 • rozsah a délka školení je na domluvě mezi Vámi a námi
 • vhodný termín najdeme, když se chce, všechno jde
 • v naší moderně vybavené učebně nebo u Vás, záleží na Vás

   

Povinnost účastnit se školení řidičů ukládá

 • zákon č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě § 3 odst. 1 písm. d)
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce § 103 odst. 2; § 106 odst. 4; § 349 odst. 1

 

 

 

 

 

 

 

ŘIDIČI PROFESIONÁLOVÉ NAD 3,5t

Pravidelné školení

 1. prohloubení znalostí získaných při vstupním školení
 2. provádí se formou výuky v celkovém rozsahu 35 hodin
  (do konce pátého roku od data vydání průkazu)
 3. školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin

 

 

Co si na školení vzít s sebou?

 1. řidičský průkaz
 2. občanský průkaz
 3. potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů

Komu je školení určeno

 1. občanům členských států EU, kteří mají na území ČR trvalý pobyt
 2. oobčanům členských států EU, kteří mají na území ČR přechodný pobyt,
  který trvá alespoň 185 dnů v kalnedářním roce
 3. občanům jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci
  pro zaměstnavatele v ČR nebo podniká na území ČR


pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

 

 

Kdo se školit nemusí

 1. řidiči vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h;
 2. řidiči vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií, Celní správou a zpravodajskými službami České republiky;
 3. řidiči vozidel Hasičského záchranného sboru a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv;
 4. řidiči vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby;
 5. řidiči vozidel ve zkušebním provozu;
 6. řidiči vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče;
 7. řidiči vozidel používaných pro vlastní potřeby;
 8. řidiči zemědělských a lesnických traktorů.

 

 

Získání profesní způsobilosti řidiče

 1. vlastníte řidičské oprávnění skupiny C vydané před 10.9.2009
  – absolvujete školení v rozsahu 35h
 2. získali jste řidičské oprávnění skupiny C vydané po 10.9.2009
  – absolvujete vstupní školení v rozsahu 140h zakončeno zkouškou

 

 

Vstupní školení

 1. provádí se formou výuky a výcviku v rozsahu 140 hodin, zakončeno je zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí
 2. racionální řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy
 3. vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy vztahující se k silniční dopravě
 4. bezpečnost a ekologický provoz vozidla
 5. poskytování služeb a logistiky
 6. hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
 7. sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
 8. zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 9. prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 

 

VVýuka obsahuje

 • společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených
 • zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E
 • zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E

 

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

Potřebujete více informací?

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme telefonicky. Neváhejte nás kontaktovat.