Aktuálně

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

OZVĚTE SE, URČITĚ SE DOMLUVÍME NA TERMÍNU,

KTERÝ VÁM BUDE VYHOVOVAT

 

„TACHOGRAFOVÁ NOVELA“

Výjimky z nařízení (ES) 561/2006 v ČR

Od 1. 10. 2020

 • platí zákon č. 337/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb.,
 • vyhláška 370/2020 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 478/2000 Sb.

Rozsáhlé změny předpisů, např.

čl. 13 n. (ES) 561/2006, tzv. fakultativní výjimky kam patří například

 • vozidla autoškoly,
 • zemědělských a chovatelských podniků,
 • vozidla zajišťující svoz domovního odpadu,
 • přeprava mléka, a další.

Je-li ve vozidle nainstalován tachograf, je pro výjimkové přepravy nově povinnost takový tachograf použít pro vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku.

Tachograf

 • musí odpovídat podmínkám uvedeným v nařízení (EU) 165/2014 (ověření, plombování, vložena karta řidiče).
 • analogový tachograf – je-li řidič držitelem i karty řidiče, musí ji mít při řízení u sebe
 • pravidelné stahování dat z paměti karty řidiče a digitálního tachografu a archivace takto provedených záznamů – povinnost dopravce
 • řidič povinen doložit činnosti pro den kontroly a předchozích 7 dnů

Vozidlo nebylo vybaveno tachografem

 • je také možné vést záznam o dobách řízení a odpočinku ručně.
 • vyhláška přesně stanovuje, co záznam musí obsahovat.
 • povinnost předkládat záznamy za 1+7 dnů platí stejně
 • připouští se i použití „jiného záznamového zařízení“, což není starý TC tachograf s okrouhlým otvorem v záznamovém listu -  dokáže zaznamenat pouze dobu, kdy se vozidlo pohybuje, ostatní činnosti by se ale musely na záznamový list doplňovat ručně.

Režim řidiče u výjimkových přeprav, je po novelizaci předpisů

 • nutné dodržovat přestáveky v řízení a také denní a týdenní odpočinky, dle nařízení (ES) 561/2006 v čl. 8.
 • nově už  nejsou řidiči při přepravách uvedených v čl. 13 vyjmuti z povinnosti dodržovat čl. 5 – 9 . n. (ES) 561/2006, výjimka je pouze u článků 5 – 7.

Náležitosti dokladu od nákladu

 • v prováděcí vyhlášce
 • jednoduchý doklad - provozování dopravy na vlastní účet (vlastní potřeba)
 • doklad při provozování dopravy na cizí účet obsahuje mnohem více položek
 • odpovědnost za vybavení vozidla dokladem nese dopravce

Zadržení, nevrácení a znehodnocení karty řidiče

 • která byla při řízení zneužita
 • použije-li řidič při řízení kartu, která není jeho vlastní, držiteli se nikdy nevrátí
 • trest pro řidiče za použití cizí nebo neplatné karty nebo za použití zařízení ovlivňujícího funkci tachografu
  • pokuta od 10 000 Kč do 50 000 Kč 
  • a zákaz řízení velkého vozidle (viz 111/1994 Sb.) na  3 – 6 měsíců

    … VÍCE (A NEJEN TO), SE DOZVÍTE U NÁS, NA PRAVIDELNÉM ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

BALÍČEK MOBILITY

od 20. srpna 2020

Co v něm najdete?   Tak třeba ….

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054.

 • úpravy čerpání týdenních odpočinků řidičů
 • přidání dalších výjimek uvedených v čl. 3 a 13 nařízení (ES) 561/2006
 • povinný návrat řidiče do provozovny dopravce nebo místa jeho bydliště
 • možnosti prodloužení doby řízení v mimořádných situacích

Pro řidiče, provádějící mezinárodní dopravu lehkými užitkovými vozidly (2,5 t do 3,5 t) budou platit stejné podmínky pro doby řízení a odpočinku, jako pro řidiče velkých vozidel a to od června roku 2026

SMART TACHOGRAFY

 • provozování kabotáže nebo pro vysílání řidičů je nezbytné zavést nový typ smart tachografu
 • urychluje se nástup smart tachografů u starších vozidel v mezinárodní dopravě (v roce 2024 resp. 2025, podle druhu instalovaného tachografu)

Od 31. prosince 2024

 •  řidič při silniční kontrole bude předkládat záznamy za předcházejících 56 dnů namísto dosavadních 28 dnů.

 Do té doby bude také nutné vyměnit karty řidiče za modernější typ.

VÍCE SE DOZVÍTE U NÁS, NA PRAVIDELNÉM ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, TĚŠÍME SE NA VÁS 

 

 

 

 

             

                  

DO ZAHRANIČÍ S VYPŮJČENÝM VOZEM

Chystáte se autem do zahraničí? Nejste-li vedeni jako vlastníci vozidla, doporučujeme nechat si od majitele (firma či osoba) vystavit potvrzení (v českém a anglickém jazyce). Zabráníte tak možnému zadržení vozidla policií, než se prokáže, že vozidlo není odcizeno. Některé státy toto potvrzení vyžadují, kontrolu provádějí již na hranicích. Nebudete-li mít dané potvrzení, znemožní Vám vjezd na území daného státu, dokud se neprokáže, že vozidlo nebylo odcizeno. Aby jste předešli nepříjemnostem, nechte si vystavit potvrzení od majitele vozu a Vaše cesta může probíhat bez komplikací. Šťastnou cestu.

 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

V loňském roce vstoupila v platnost řada novinek v dopravě.
O všech se dozvíte u nás na školení.

TĚŠTE SE, UDĚLÁME VÁM V TOM JASNO

U nás, se dozvíte víc.
Našim cílem je předat Vám odborné informace, zkušenosti, poznatky, zkrátka vše, co potřebujete vědět pro svou práci.

Naši lektoři jsou zkušení odborníci, kteří Vám mají co říci. V průběhu školení, ale i po něm, máte možnost s nimi osobně konzultovat nejasné situace, problémy či Vaše konkrétní zkušenosti. 

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás.

Bližší informace na tel. 608 134 761 nebo napište na e-mail katerina@kapka-vzdelavani.cz

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENSKÝCH VOZIDEL
 

V loňském roce vstoupila v platnost řada novinek v dopravě.
O všech se dozvíte u nás na školení.

TĚŠTE SE, UDĚLÁME VÁM V TOM JASNOU nás školí odborníci a zkušení lektoři.

Máte-li zájem o proškolení Vašich zaměstnanců ozvěte se, jsme si jisti, že společně najdeme termín, který Vám bude vyhovovat.

Je Vás ve firmě více a nehodí se Vám jít na školení k nám?
Žádný problém, školení uspořádáme u Vás. Stačí se jen ozvat a vše domluvit.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. 608 134 761; 
nebo napište na katerina@kapka-vzdelavani.cz

Potřebujete více informací?

Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme telefonicky. Neváhejte nás kontaktovat.